Strona główna » Obszary działalności » Cmentarze komunalne

Cmentarze komunalne

Od 1 maja 2019 r.

BAZA Sp. z o.o.

przejmuje administrację Cmentarzami Komunalnymi we Włocławku i Pińczacie

Numery telefonów Administracji Cmentarza:

tel. 54 426 22 76

tel. 54 426 22 86

kom. 600 418 996

kom. 600 437 053

e-mail: cmentarz@spolkabaza.pl

Administracja Cmentarza przy Alei Fryderyka Chopina 3/5 czynna jest w:

dni robocze od godz. 7:30 do godz.15:00

Administracja Cmentarza informuje, że w godzinach pracy w obecności pracownika administracji jest możliwość zapoznania się z programem Grobonet, który służy do odszukania grobu na cmentarzu.

Administracja Cmentarza informuje, że daty urodzenia i zgonu znajdujące się w programie Grobonet są wprowadzane do programu na podstawie posiadanych dokumentów – aktów stanu cywilnego.

Godziny otwarcia bram cmentarza:

od 1 kwietnia do 30 września w godz. od 7:00 do 21:00
od 1 października do 4 listopada w godz. od 7:00 do 20:00
od 5 listopada do 31 marca w godz.  od 7:30 do 18:00

UWAGA!

W sprawie otwarcia bram Cmentarza Komunalnego we Włocławku w sytuacjach awaryjnych poza godzinami pracy administracji cmentarza,

proszę kontaktować się z Dyżurnym Straży Miejskiej we Włocławku, która dysponuje kluczami do bram cmentarnych.

Dyżurni Straży Miejskiej
tel.: +48 54 414 44 39

tel. kom.: +48 728 986 986

tel. alarmowy: 986

Opłaty za przedłużenie prawa do grobu na następne 20 lat można uiszczać na następujące konto bankowe:

Bank Pekao S.A. nr konta 39 1240 1936 1111 0010 8990 0845
„BAZA” Spółka z o.o., ul. Bojańczyka 7, 87-800 Włocławek.
W tytule przelewu należy podać nr kwatery, imię i nazwisko osoby zmarłej oraz datę zgonu.

Wyszukiwarka grobów

Wyszukiwarka Grobonet, umożliwiająca odnalezienie swoich bliskich w bazie osób pochowanych oraz zlokalizowanie ich grobu na mapie cmentarza, dostępna jest pod adresem

http://grobonet.spolkabaza.pl

  1. Regulamin cmentarzy komunalnych we Włocławku i Pińczacie
  2. Uchwala Rady Miasta Włocławek nr XLIII 178 2021 – wysokość opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych Gminy Miasto Włocławek – treść uchwały
  3. Uchwala Rady Miasta Włocławek nr XLIII 178 2021 – wysokość opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych Gminy Miasto Włocławek – załącznik do uchwały
  4. Zasady zagospodarowania miejsc grzebalnych na CK Pińczata
  5. Zasady wjazdów na teren Cmentarzy w celu prac kamieniarskich
  6. Regulamin prac remontowo-budowlanych na terenie Cmentarzy
  7. Cennik opłat za opiekę nad grobami od 27 maja 2022 [PDF]

BAZA Sp. z o.o.

tel: 54 232 62 76
email: administracja@spolkabaza.pl
NIP: 888 000 14 37