Strona główna » Spółka

Spółka

Witamy na stronie internetowej „BAZA” Sp. z o.o.

Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem, działającą na włocławskim rynku od 1 lutego 1991 roku. Świadczymy usługi w zakresie zarządzania terenami i obiektami: targowiskami miejskimi, cmentarzami komunalnymi, Włocławską Strefą Płatnego Parkowania, a także prowadzimy Miejską Grupę Zakupową.

Siedziba Spółki mieści się przy ulicy Ptasiej 2a we Włocławku. Jesteśmy spółką prawa handlowego. Kapitał Spółki należy w 100% do Gminy Miasta Włocławek.

Działalność gospodarczą prowadzimy w poniższych lokalizacjach:
– ul. Związków Zawodowych 7/9/11, 87-800 Włocławek oraz ul. Kaliska 20, 87-800 Włocławek: Targowiska Miejskie.

Od 1 maja 2019 roku Gmina Miasto Włocławek powierzyła Spółce realizację zadania własnego gminy w zakresie utrzymania i zarządzania cmentarzami komunalnymi (na podstawie Zarządzenia nr 167/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce prawa handlowego Gminy Miasto Włocławek „BAZA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizacji zadania własnego Gminy Miasto Włocławek w zakresie utrzymania i zarządzania Cmentarzami Komunalnymi).

Od 1 maja 2019 roku Spółka zajmuje się bieżącym utrzymaniem i obsługą Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Włocławka na podstawie umowy z Miejskim Zarządem Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku zawartej w dniu 30 kwietnia 2019 roku.

Zapraszamy do korzystania ze świadczonych przez nas usług oraz do współpracy!

BAZA Sp. z o.o.

tel: 54 232 62 76
email: administracja@spolkabaza.pl
NIP: 888 000 14 37